CAMP - podsumowanie

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim dobiega końca Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych, w ramach którego funkcjonuje Centrum Analiz Migracji Powrotnych. Z tej okazji warto pokusić się o kilka słów podsumowań i wniosków, jak też sprawdzić, jakie efekty udało się w toku pracy uzyskać.

 

Na CAMP złożyło się kilka komponentów. Centrum Analiz Migracji Powrotnych stworzyło portal, na którym właśnie Państwo goszczą. Pojawiło się na nim około stu artykułów z zakresu różnych dziedzin życia w Polsce, tj. polonizacji, edukacji, pracy, przedsiębiorczości, podatków, prawa, czy zdrowia.  Omawiają one najczęstsze zagadnienie, przed jakimi stają emigranci wracająye do kraju po dłuższej nieobecności.

 

Osobom, które nie znalazły poszukiwanych odpowiedzi na stronach portalu, CAMP oferowało możliwość indywidulanych konsultacji ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem. Skorzystało z niej wielu uczestników Pilotażowego programu wsparcia migranta powrotnego oraz Klastra przedsiębiorczości migrantów powrotnych. Najwięcej próśb o poradę otrzymała Pani zajmująca się doradztwem zawodowym, co wydaje się symptomatyczne dla sytuacji reemigrantów.

 

Dla osób z zacięciem badawczym ciekawostką może być, iż wkrótce ukaże się drukiem raport z najnowszych badań nad współczesną emigracją i reemigracją - efekt pracy socjologów z Centrum. Odpowie on na pytania o główne motywy dzisiejszych emigracji oraz powrotów, ich wpływ na rodziny, emocje, jakie wywołują wśród emigrujących i pozostających, wskaże też korzyści i straty dla kraju wysyłającego i krajów przyjmujących – oczywiście uwzględniając podział na grupy wiekowe i regiony.

 

Powracający do kraju wśród czynników zniechęcających do pozostania w Polsce wymieniają: szok kulturowy, trudności z adaptacją, obojętność czy wręcz opór urzędników i innych osób pośredniczących w formalnościach wymagających dopełnienia po powrocie. Stąd też jednym z efektów pracy Centrum Analiz Migracji Powrotnych jest podręcznik Kierunek +48. Powroty do domu. Kompendium wiedzy dla osób pomagających reemigrantom, skierowany do osób i instytucji, z jakimi powracający będą mieli styczność po przyjeździe do Polski. Podzielony na tematyczne rozdziały: Życie codzienne reemigrantów, Wychowanie, edukacja, oświata, Reemigrant na rynku pracy, Przedsiębiorczość, Prawo prowadzi czytelnika przez przeszkody, na jakie napotykają Polacy wracający z emigracji, wskazuje też najtrafniejsze dla nich rozwiązania.

 

Mamy nadzieję, że portal CAMP  - także po oficjalnym zakończeniu Programu - nadal będzie służył wsparciem i pomocą tym powracającym, którzy ich potrzebują.

 

KB

data: 2013-12-23