Reemigrant czy repatriant?

Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych z założenia skierowany był do reemiagrantów. Grupę docelową określono jako osoby, które wróciły do Polski po 1 maja 2004 roku z minimum trzymiesięcznego pobytu w Austrii,...
2014-01-20
więcej

Program na plus!

Znamy już wyniki ewaluacji, czyli oceny Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych. Respondenci (uczestnicy programu, asystenci, koordynatorzy) podkreślali, że osoby powracające do kraju ciągle natrafiają na mur obojętności czy...
2014-01-15
więcej