Kontakt

Centrum Analiz Migracji Powrotnych
Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

 

Adres redakcji:

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dom Polonii-Zamek w Pułtusku

ul. Szkolna 11

06-100 Pułtusk

 


Koordynator ze strony SWP:

Marek Guzowski mail: m.guzowski@camp.org.pl

 


Redakcja:

Katarzyna Aleksandra Borys mail: k.borys@camp.org.pl lub katarzyna.a.borys@gmail.com

Anna Dębecka mail: a.debecka@camp.org.pl