Umowa o pracę

Do najbardziej pożądanych przez pracowników umów należą umowy o pracę, tzw. na etat. Ich niewątpliwą zaletą jest szereg...
więcej

Umowy cywilnoprawne

Umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne. Te formy porozumienia między stronami są coraz częściej - nie zawsze w sposob...
więcej

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest dobrym pomysłem dla osób szukających doraźnego zatrudnienia na krótki czas. Wśród nich najczęściej...
więcej

Prawo pracy

Prawa pracownika są chronione przez szereg regulacji zawartych w Konstytucji RP, Kodeksie Pracy, rozporządzeniach ministerialnych, regulaminach...
więcej

Paradoks polskiego rynku pracy

Polski rynek pracy cechuje nieznany innym krajom europejskim paradoks. Według danych GUS stopa bezrobocia (resjestrowanego) wynosi obecnie 13%....
więcej