Zagraniczne świadczenia

Jak zachować zagraniczne świadczenie społeczne w Polsce? Aby zachować prawo do świadczeń społecznych lub doliczyć okresy składkowe po...
więcej

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne są jedną z ważniejszych charakterystyk państwa opiekuńczego. Pierwowzorem dla ubezpieczeń społecznych były...
więcej

Emerytura

Emerytura to rodzaj renty starczej, kiedy pracownik z racji wieku traci zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Polski system emerytalny opiera...
więcej

Ubezpieczenie zdrowotne - obowiązkowe

System ubezpieczeń zdrowotnych jest częścią modelu ubezpieczeniowego. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń jest to obowiązek,...
więcej

Ubezpieczenie zdrowotne - dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenie medyczne przysługuje wszystkim legalnie pozostającym na terenie Polski. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak...
więcej