Jak założyć firmę?

Polska jest krajem o dobrych perspektywach rozwoju, znacznej odporności na skutki europejskiego kryzysu i relatywnie wysokim potencjale...
więcej

Rodzaje działalności gospodarczej

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mają do wyboru kilka jej form. Najłatwiej otworzyć i...
więcej

Dotacja z Funduszu Pracy

Założenie własnego biznesu wymaga nie tylko dobrego pomysłu, ale też kapitału początkowego. Skąd wziąć środki na otwarcie firmy? Kredyt z...
więcej

Dotacja na działalność z PO KL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” to priorytet Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W...
więcej

Niższe składki ZUS na start

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społecznie i...
więcej