Studia w Polsce

Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala na podjęcie studiów wyższych,a tym samym zdobycie tytułu naukowego i lepszy start w zawodową...
więcej

Szkoły i szkolenia

Osoby dorosłe mogą zdobywać dodatkowe wykształcenie oraz podnosić kwalifikacje zawodowe na kilka sposobów. Poza omówionym już...
więcej

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pracownicy mogą podnosić kwalifikacje zawodowe z myślą o awansie, rozwoju osobistym czy zmianie stanowiska pracy. W tym celu biorą udział w...
więcej

Zostań stażystą

Dokształcanie to nie tylko zdobywanie czy poszerzanie wiedzy teoretycznej, ale też nabywanie umiejętności praktycznych. Wobec szybkich zmian,...
więcej