Śmierć na obczyźnie

Śmierć bliskiej osoby, która mieszkała za granicą, pociąga za sobą konieczność dopełnienia dodatkowych formalności. Zwłaszcza w...
więcej

Dziedziczenie z zagranicy

Każdego roku 450 tys. europejskich, w tym polskich rodzin ma do czynienia ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. W czerwcu 2012 r....
więcej

Prawo w Polsce

System prawa to całokształt obowiązujących w określonym czasie przepisów prawnych państwa, uporządkowanych według przyjętych...
więcej

Prawa człowieka i obywatela

Koncepcja praw człowieka opiera się na przekonaniu o przyrodzonej każdemu ludzkiej godności, której należy strzec w życiu publicznym....
więcej

Postępowanie karne

Postępowanie karne to zbiór przepisów i czynności zmierzających do ustalenia czy został popełniony czyn zabroniony; inaczej:...
więcej