Powrót a podatek

Powrót do Polski wiąże się z zamykaniem umów i zobowiązań jakie podjęliśmy w czasie pobytu za granicą oraz przenoszeniem spraw...
więcej

Ulga abolicyjna

Wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są zobowiązane do płacenia tu podatków. Dotyczy to także tych, którzy...
więcej

Deklaracje PIT

Podatek od osób fizycznych, czyli PIT, zobowiązana jest zapłacić każda osoba, która w minionym roku rozliczeniowym osiągnęła...
więcej

System podatkowy

W Polsce podstawę prawną nakładania obowiązków podatkowych stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od 17...
więcej

Podatki bezpośrednie

Do grupy podatków bezpośrednich należą: Podatek dochodowy od osób fizycznych W skrócie PIT (Personal Income Tax)....
więcej