Reemigrant czy repatriant?

Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych z założenia skierowany był do reemiagrantów. Grupę docelową określono jako osoby, które wróciły do Polski po 1 maja 2004 roku z minimum trzymiesięcznego pobytu w Austrii,...
2014-01-20
więcej

Program na plus!

Znamy już wyniki ewaluacji, czyli oceny Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych. Respondenci (uczestnicy programu, asystenci, koordynatorzy) podkreślali, że osoby powracające do kraju ciągle natrafiają na mur obojętności czy...
2014-01-15
więcej

Do siego roku!

Hucznego Sylwestra, szampańskiej nocy, a w Nowym Roku samych sukcesów! Skokowego rozwoju kariery zawodowej, wielu dobrych, owocnych pomysłów, satysfakcji, także finansowej, z wykonywanego zajęcia. W imieniu realizatorów...
2013-12-31
więcej

Firmy z Klastra

Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych zgromadził 102 osoby z całej Polski – przedsiębiorczych reemigrantów, którzy zamierzali otworzyć własną działalność gospodarczą, brakowało im jednak do tego...
2013-12-28
więcej

Kogo i jak wsparliśmy?

Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego pomógł ponad 200 osobom z województw: mazowieckiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Dzięki przystąpieniu do programu otrzymały one wsparcie merytoryczne – asystenta,...
2013-12-27
więcej