Firmy z Klastra

Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych zgromadził 102 osoby z całej Polski – przedsiębiorczych  reemigrantów, którzy zamierzali otworzyć własną działalność gospodarczą, brakowało im jednak do tego wiedzy lub środków. Klaster oferował uczestnikom 25-godzinne szkolenie na temat prowadzenia własnej firmy oraz indywidulane doradztwo.

 

Spośród wszystkich uczestników szkolenia, 56 przygotowało biznesplany. Pozwoliło im to stanąć do konkursu o dotację, jaką przewidywał Program. W efekcie 20 planów zostało ocenionych na tyle pozytywnie, że ich autorzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł. Kwota ta pozwoliła na start zwycięskich działalności.  

 

Dzięki Klastrowi przedsiębiorczości migrantów powrotnych powstało w kraju 20 nowych firm, po dwie w województwach lubuskim, pomorskim, śląskim, lubelskim, opolskim, a w pozostałych po jednym. Przeważają działalności usługowe, chociażby w zakresie tłumaczeń, doradztwa prawnego, edukacji, opieki, przewozu, montażu i serwisu urządzeń, fryzjerstwa. Otwarto też firmy zajmujące się handlem, w tym sprzedażą internetową.

 

Film - zrealizowany przez znanego videoblogera Kamila Newczyńskiego - opowiadający historię jednej z beneficjentek Programu, Dominiki, możecie zobaczyć tutaj:

 

 

Program nie tylko wsparł samozatrudnienie, ale – docelowo – pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w kraju.

 

KB

data: 2013-12-28