Kogo i jak wsparliśmy?

Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego pomógł ponad 200 osobom z województw: mazowieckiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Dzięki przystąpieniu do programu otrzymały one wsparcie merytoryczne – asystenta, który wskazał im możliwe ścieżki dalszego rozwoju. Przede wszystkim jednak mogły udać się na kursy, szkolenia, egzaminy czy zakupić środki trwałe, dzięki którym ich kariera ruszy z miejsca.

 

Na realizację wszystkich wymienionych form wsparcia uczestnicy otrzymali środki finansowe w formie bonów o wartości ok. 5 tys. zł. Często wybierali kursy i szkolenia, które miały podnieść ich atrakcyjność w branży, w której dotychczas pracowali. Równie popularne było zdobywanie kwalifikacji do wykonywania zupełnie nowego zawodu, o którym beneficjenci projektu od dawna marzyli, ale nie mogli sami sobie pozwolić na wydatek, jaki pochłonęło zdobycie uprawnień. Warto podkreślić, że kwota wsparcia mogła zasilić nie tylko samych migrantów powrotnych, ale też ich najbliższe rodziny, zwłaszcza dzieci – te często korzystały w ramach programu z kursów językowych, wyrównawczych lub zajęć gimnastyczno-rehabilitacyjnych.

 

Na czym polegało przykładowe wsparcie? Piotr z Wrocławia, który wrócił w 2006 r. z Irlandii, chciał w Polsce zostać witrażystą. Aby wykonywać ten zamierający już zawód, musiał wejść w posiadanie odpowiednich narzędzi i specjalistycznych podręczników. Dzięki teoretycznej podstawie i warsztatowi będzie mógł zdobyć fach pod okiem mistrza. Aleksandra z Otwocka jest uzdolniona artystycznie i dorywczo realizuje zlecenia, które polegają na wykonywaniu dekoracji dla sklepów i restauracji. W Stanach Zjednoczonych pracowała na planie filmowym jako asystentka scenografa, co utwierdziło ją w przekonaniu, że architektura wnętrz to najwłaściwsza dla niej droga kariery. Dzięki środkom z programu wsparcia odbyła kurs projektowania wnętrz, w tym projektowania za pomocą programu komputerowego SketchUp. Anton z Warszawy, który większość życia spędził w Kazachstanie, pasjonuje się sztuka kulinarną. Bon finansowy, który otrzymał jako uczestnik programu, przeznaczył na opłacenie kursów kucharskich. Ich ukończenie pozwoli mu przemienić pasję w zawód przynoszący dochody.

 

Jak wynika z ewaluacji przeprowadzonej po zakończeniu działań - Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego jest oceniany jako potrzebny i pomocny emigrantom, którzy po powrocie do kraju mają trudności z odnalezieniem się w życiu zawodowym, często też – wbrew obiegowej opinii – nie mają środków na poprawę tej sytuacji.

 

KB

data: 2013-12-27