Pomoc ekspertów

W ramach Centrum Analiz Mogracji Powrotnych porad udzielają eksperci: psycholog, doradca zawodowy, prawnik. Wsparcie jest skierowane do osób, które wróciły do Polski po dłuższym pobycie za granicą.

 

Jeśli masz trudności z ponowną adaptacją w kraju lub pytania związane z życiem w Polsce - wyślij e-mail z opisem problemu do wybranej osoby:

 

 

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow – psycholog, psychoterapeutka

 

Kontakt: m.kaczorowska@camp.org.pl

 

W ramach projektu reemigracyjnego oferuje pomoc osobom wracającym do kraju i mającym w związku z tą sytuacją problemy natury psychologicznej: własne, w małżeństwie/z partnerem czy związane z dziećmi.

 

 

Magdalena Krupa-Witkowska - doradca zawodowy

 

Kontakt: m.krupa@camp.org.pl

 

Jako doradca zawodowy wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy w znalezieniu zatrudnienia. Pomaga:

  • Zidentyfikować i pokonać bariery utrudniające znalezienie pracy.
  • Określić potencjał zawodowy, predyspozycje, umiejętności, cechy osobowości i charakteru.
  • Dokonać wyboru odpowiedniego zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia.
  • Poznać metody poszukiwania pracy.
  • Uzyskać informacje na temat wymaganych kompetencji na stanowiskach pracy.
  • Sformułować dokumenty aplikacyjne oraz dopasować je do wymagań i oczekiwań pracodawcy.
  • Otrzymać praktyczne wskazówki, które pozwolą przegotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji.

 

 

Aleksander Bolko - prawnik

 

Kontakt: a.bolko@camp.org.pl

 

W ramach projektu remigracyjnego oferuje pomoc w zakresie doradztwa prawnego (porady prawne, konsultacje), rownież w sprawach przed sądami, prokuraturami, organami władzy publicznej.

 

Zachęcamy do zwracania się po pomoc i wsparcie do naszych eksperetów.

data: 2013-10-25