Powitanie

Portal Centrum Analiz Migracji Powrotnych jest adresowany do Polaków powracających z emigracji. Powstał, by dostarczyć reemigrantom informacji niezbędnych do adaptacji w kraju, który podczas ich nieobecności mógł ulec licznym przemianom politycznym, gospodarczym czy społecznym.

 

Portal CAMP ma za zadanie ułatwić wejście w obowiązujące w Polsce systemy: oświaty, edukacji, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, prawa czy podatków, ale też pomóc w życiu codziennym. Stąd postara się odpowiedzieć chociażby na takie pytania, jak: Gdzie uczyć się języka polskiego? Jak znaleźć pracę? Gdzie inwestować? W jaki sposób zadbać o podniesienie kwalifikacji lub nostryfikować wykształcenie zagraniczne? Do jakiej szkoły posłać dziecko?


Te i wiele innych tematów zostało wyjaśnionych w artykułach stanowiących vademecum wiedzy o Polsce. Na portalu można znaleźć przydatne linki, które odsyłają do stron szerzej omawiających dane kwestie.


Poza tym CAMP jest platformą komunikacji, na której szukamy odpowiedzi na pytanie, kim są Polacy decydujący się na powrót do kraju. W zakresie badawczym portalu leży analiza problemów adaptacyjnych, przed jakimi stają emigranci wracający z obczyzny, a także próba ich rozwiązania.


Centrum Analizm Migracji Powrotnych zajmuje się też koordynacją działań wybranej grupy reemigrantów. Obejmujący ich pilotażowy program wsparcia pozwala na łatwiejszą, szybszą i skuteczniejszą adaptację do życia zawodowego w kraju.


Ponadto portal CAMP zajmuje się podtrzymywaniem więzi między emigrantami a krajem ojczystym. Na portalu znaleźć można informacje na temat aktywności Rządu RP i organizacji pozarządowych w tej dziedzinie.


Zapraszamy do korzystania z portalu oraz współpracy.

 

Redakcja

 

 

***

Grafika pochodzi ze strony www.stopociech.pl.

Fundacja Sto Pociech w Warszawie od września 2012 roku tworzy miejsce spotkań dla rodzin powracających z zagranicy.

 

data: 2013-08-01