Sympozjum w Pułtusku

W dniach 14-15 oraz 18-20 grudnia w Domu Polonii w Pułtusku odbędzie się sympozjum podsumowujące Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych. Program został zrealizowany w 2013 roku przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Najważniejszy punkt wydarzenia to prezentacja wyników badań socjologicznych. Wywiady i badania fokusowe zostały przeprowadzone przez Centrum Badań Migracji Powrotnych na reprezentatywnej grupie migrantów powrotnych. Płynące z nich wnioski przedstawią dr Robert Wyszyński i mgr Karol Leszczyński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Ponadto zostaną przybliżone: Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego oraz Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych, będące komponentami "Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych". Koordynatorzy obu działań opowiedzą o ich przebiegu, w tym wskażą rodzaje udzielonego wsparcia, przybliżą też uzyskane efekty. Sami beneficjenci będą mogli podzielić się doświadczeniami wyniesionymi z uczestnictwa w programie.


Plan sympozjum przewiduje również wystąpienie przedstawiciela Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Będzie ono dotyczyło sytuacji migrantów powrotnych na polskim rynku pracy.


Sympozjum to nie tylko ewaluacja projektu. Jego założeniem jest też konfrontacja uczestników i realizatorów programu - „odczarowanie” instytucji i beneficjenta na rzecz spotkania człowieka z człowiekiem.  

 

Ze względu na dużą liczbę zaproszonych gości sympozjum będzie miało dwie odsłony, aczkolwiek przebiegną one według tego samego planu.

 

KB

data: 2013-12-09