"Kierunek +48"

„Kierunek +48. Powroty do domu. Kompendium wiedzy dla osób pomagających reemigrantom” to tytuł podręcznika wydanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych. Zadaniem autorów było przygotowanie poradnika skierowanego do instytucji, organizacji pozarządowych czy też osób indywidualnie pracujących z migrantem powrotnym.


Podręcznik został podzielony na pięć rozdziałów dotyczących tylu też sfer życia. Należą do nich: życie codzienne, edukacja, praca, przedsiębiorczość i prawo. Część zasadniczą poprzedza rys historyczny oraz wprowadzenie do problematyki migracji powrotnych. Książkę wieńczy aneks prezentujący praktyczne metody wspierania powracających.


Celem wydawnictwa jest naświetlenie najczęstszych problemów, z jakimi borykają się reemigranci oraz wskazanie trafnych i skutecznych rozwiązań. Podręcznik powinien stać się lekturą obowiązkową tych, którzy w pracy mają styczność z migrantem powrotnym. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych książka w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy trafi nieodpłatnie do wymienionych już adresatów.

 

KB

 

data: 2013-12-09