Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pracownicy mogą podnosić kwalifikacje zawodowe z myślą o awansie, rozwoju osobistym czy zmianie stanowiska pracy. W tym celu biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach specjalistycznych, ale też podejmują studia. Teoretycznie pracodawca powinien dbać o rozwój umiejętności podwładnego, o czym mówi prawo pracy.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w ramach umów o pracę reguluje Kodeks Pracy. Zgodnie z jego zapisami, pracownik może dokształcać się za zgodą/inicjatywą pracodawcy lub bez jego zgody. Nie chodzi jednak o zezwolenie na piśmie – choć możliwe jest zawarcie umowy szkoleniowej – a raczej brak stanowczej odmowy. Jeśli pracodawca nie da podwładnemu do zrozumienia, że sprzeciwia się szkoleniu czy studiom, zakłada się, że wyraził zgodę. Skutkuje ona licznymi udogodnieniami dla pracownika.

 

Kształcący się pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z pracy (na kilka godzin lub cały dzień), celem uczestniczenia w zajęciach. W tym czasie otrzymuje normalne wynagrodzenie za pracę. Urlop przysługuje, o ile dana forma podnoszenia kwalifikacji kończy się egzaminem. Dopuszczalny jest on w następującym wymiarze:

 

  • 6 dni – celem przystąpienia do egzaminów weryfikujących zdobyte kwalifikacje, maturalnych czy też  eksternistycznych.
  • Aż 21 dni urlopu przysługuje studentom ostatniego roku by mogli przygotować pracę dyplomową oraz przygotować się i przystąpić do egzaminu dyplomowego.

 

Urlop nie obowiązuje w przypadku studiów podyplomowych, jeśli nie kończą się one złożeniem i obroną pracy dyplomowej.


Możliwe są też dodatkowe ulgi na rzecz uczącego się pracownika, np. dopłaty do czesnego, do materiałów szkoleniowych lub zwrot kosztów przejazdu, o ile są one zawarte w umowie szkoleniowej.


Jeśli przełożony stanowczo odmówi zgody na dokształcanie pracownika, ten musi być przygotowany na brak powyższych udogodnień. Oznacza to, że pracodawca może udzielić urlopu potrzebnego pracownikowi chociażby do przystąpienia do egzaminu (np. w ramach urlopu wypoczynkowego), ale nie jest do takich ustępstw zobligowany.

 

KB