Szkoły i szkolenia

Osoby dorosłe mogą zdobywać dodatkowe wykształcenie oraz podnosić kwalifikacje zawodowe na kilka sposobów. Poza omówionym już studiowaniem na uczelniach wyższych, można dokształcać się na studiach podyplomowych, w Centrach Kształcenia Ustawicznego czy szkołach policealnych, a także korzystać z bogatej oferty krótkich szkoleń i kursów zawodowych lub językowych.

 

Po studiach

Szeroka oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim lub magisterskim. Studia te prowadzone są przez uczelnie wyższe i nie mogą trwać krócej niż dwa semestry akademickie. Zazwyczaj nauka trwa rok lub 2 lata. Celem jest poszerzenie wiedzy już posiadanej lub zdobycie w krótszym czasie dodatkowej specjalizacji (np. logopedii w przypadku nauczycieli). Bez względu na rodzaj uczelni (publiczna, niepubliczna), która prowadzi studia podyplomowe, zawsze są one płatne.
Oferty takich studiów można szukać w bazach, np. stronie inwestycjawkadry.info.pl czy bezpośrednio na wybranych uczelniach.


Po szkołach średnich

Centra Kształcenia Ustawicznego czy szkoły zwane policealneymi to placówki, w których uczyć mogą się dorosłe osoby mające wykształcenie średnie lub te, które zakończyły wcześniejszą naukę na gimnazjum (to ostatni obowiązkowy szczebel szkolnictwa w Polsce) czy zasadniczej szkoły zawodowej. Poziom wymaganego wykształcenia wyjściowego zależy od wyboru przyszłego kursu. W ofercie szkół powyższego typu znajdują się: licea i technika uzupełniające, kursy maturalne, kursy zawodwe oraz tzw. studium policealne - nauka w nim nie wymaga posiadania matury, trwa rok lub dwa lata i daje tytuł zawodowy technika danego zawodu.

Centra Kształcenia Ustawicznego są państwowe, a co za tym idzie – bezpłatne. Coraz częściej jednak, skutkiem bogatszej oferty zawodowej, wypierają je płatne lub częściowo płatne (np. za jeden semestr) prywatne szkoły, jak Cosinus, Profesja, Żak, APEdukacja.
 

Szkolenia i kursy

Bez względu na wykształcenie zawsze można znaleźć coś dla siebie w bogatej ofercie szkoleń - zawodowych, podnoszących posiadane już kwalifikacje, hobbystycznych - czy też kursów językowych. Szkolenia są zwykle sprofilowane pod kątem potrzeb odbiorców i regionu (np. brak specjalistów w danej branży i regionie skutkuje natychmiastowym pojawieniem się odpowiednich ofert szkoleniowych), a ewentualna odpłatność za nie jest zależna od tego, kto dany kurs oferuje (firma, organizacja pozarządowa, etc.) oraz czy jest to prywatna inicjatywa, czy też opiera się na jakimś programie, najczęściej unijnym.

 

Oferty szkoleń można znaleźć na następujących stronach:

 

 

 

 

 

KB