Zostań stażystą

Dokształcanie to nie tylko zdobywanie czy poszerzanie wiedzy teoretycznej, ale też nabywanie umiejętności praktycznych. Wobec szybkich zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, gromadzenie samych certyfikatów czy dyplomów nie gwarantuje zawodowego sukcesu. Większą wagę, zwłaszcza w oczach przyszłych pracodawców, mają doświadczenie zawodowe i referencje, czyli opinia, jaką na temat naszej pracy wystawili wcześniejsi pracodawcy. Skąd je wziąć, jeśli nie ma się za sobą lat kariery lub gdy chcemy się zupełnie przebranżowić? Rozwiązaniem są staże zawodowe.

 

W ostatnich latach staże mają złą sławę. Stało się tak za sprawą pracodawców, którzy – zasłaniając się kryzysem gospodarczym – zaczęli traktować stażystów jak darmowych pracowników. Szukając stażu należy się zatem zastanowić, czy możemy sobie pozwolić na „trzymiesięczny bezpłatny staż”. Jeśli nie - rozsądniej będzie rozejrzeć się za tymi, które są częściowo (np. po pierwszym miesiącu) płatne, ewentualnie renoma firmy i możliwość zdobycia w niej doświdczenia przeważają nad kwestiami finansowymi. Dobrym sposobem na zostanie stażystą jest wzięcie udziału w prestiżowym konkursie, w którym nagrodą są praktyki. Innym pomysłem, skierowanym do osób bezrobotnych,  jest skorzystanie ze wsparcia Urzędu Pracy.

 

Staż z ogłoszenia

Oferty staży pojawiają się w mediach czy internecie, w działach dotyczących pracy. Dużo ogłoszeń w tej dziedzinie można znaleźć na stronach studenckich Biur Karier działających przy każdej dużej uczelni w Polsce -  nie znaczy to, że są one skierowane tylko do studentów. Szukając stażu „na własna rękę” trzeba poświęci trochę czasu na rozpoznanie intencji pracodawcy. Warto śledzić jego postępowanie wobec wcześniejszych praktykantów, dobrze też zapytać znajomych o firmy godne zaufania.
Na rozmowie kwalifikacyjnej nie bójmy się zapytać, czego możemy się nauczyć, czy będziemy mieli opiekuna, a także czy nasza praca będzie w jakimś stopniu finansowo wynagrodzona. Efektywny staż powinien rozwijać kompetencje stażysty. Oznacza to, że jeśli nawet decydujemy się na podjęcie stażu bezpłatnego, to w zamian powinniśmy oczekiwać przynajmniej „zapłaty” merytorycznej, czyli solidnej nauki i wiarygodnych oraz miarodajnych referencji.

 

Graj o staż

Staż można też wygrać uczestnicząc w jednym ze znanych, organizowanych corocznie konkursów, takich jak chociażby „Grasz o staż”. Zwykle trzeba rozwiązać zadanie konkursowe z wybranej dziedziny, a także przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Zaletą „wygrywanych” staży jest ich ranga – pracodawcy przychylnie patrzą na taki punkt w CV, bo świadczy o determinacji i wysiłku, jaki stażysta włożył, by praktyki odbyć. Co ważne – staże w konkursach oferują duże, renomowane firmy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zwykle praktyki będące nagrodą są płatne. Często też stażyści zostają docenieni przez pracodawców i  zostaja mianowani pracownikami etatowymi.

 

Staż z Urzędu Pracy

Skierowany jest do osób zarejestrowanych w UP jako bezrobotne, jeśli spełniają któreś z poniższych warunków:

 

  • mają mniej niż 25 lat
  • są bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  • są kobietami, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
  • mają więcej niż 50 lat
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych, są bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
  • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
  • po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
  • są niepełnosprawne

 

Staż taki może trwać od 3 do 6 miesięcy, odbywa się on w wymiarze pełnoetatowym, czyli 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Osoba bezrobotna mająca mniej niż 25 lat, albo ta, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 lat, może być skierowana na dłuższy staż, trwający od 3 do 12 miesięcy. W czasie trwania stażu praktykant otrzymuje z Urzędu Pracy comiesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (988,40 zł brutto), ma też opłacaną składkę ZUS-owską.
Trzeba pamiętać, że Urzędy Pracy dysponują ograniczonym budżetem, najlepiej więc starać się o tego typu praktyki już w pierwszym kwartale roku. Na staż można zostać skierowanym przez UP, ale szybszą metodą jest samodzielne znalezienie pracodawcy, który zechce podpisać z urzędem umowę. Korzyści są obustronne – przedsiębiorstwo zyska pracownika, stażysta doświadczenie i stypendium, możliwe jest też dalsze zatrudnienie.

 

KB