Fundusz inwestycyjny

Na fundusz inwestycyjny składają się pieniądze powierzone przez inwestorów. W imieniu udziałowców zarządzają nimi specjaliści. Instytucja funduszu zajmuje się tzw. dywersyfikacją portfeli inwestycyjnych. Oznacza to, że podejmuje decyzje, w co zainwestować zebrane wcześniej pieniędze, by przyniosły jak największy zysk.

 

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – tworzone przez banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. TFI tworzy, zarządza oraz reprezentuje przed osobami trzecimi fundusz inwestycyjny. Inwestorami moga być zarówno osoby fizyczne, jak też prawne.

 

Na portfele komponowane przez fundusze składają się np. akcje, obligacje, ale też nieruchomości czy alternatywne inwestycje. Przekazując środki pieniężne takiej instytucji zakładamy, że będzie ona nimi jak najlepiej gospodarować poprzez dywersyfikowanie ich zawartości, czyli różnorodne – dobrane przez ekspertów - pomysły inwestycyjne. Celem jest osiągnięcie możliwe największych korzyści finansowych.  


Zainwestowane przez uczestników pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa - w przypadku funduszy otwartych - lub certyfikaty inwestycyjne, emitowane w ograniczonej liczbie przez fundusze zwane z tego powodu zamkniętymi. Przeliczniki te reprezentują udział w funduszu i dają prawo do czerpania korzyści z przychodów. Jak w przypadku wszystkich zysków z rynku kapitałowego - są one objęte 19% "podatkiem Belki".

.

Broszura "ABC Inwestowania w fundusze" znajduje się tutaj.


KB