Oszczędzać w banku

Lokata bankowa czy rachunek oszczędnościowy, to w Polsce wciąż najpopularniejsze sposoby przechowywania, a przy okazji nieznacznego pomnażania kapitału. Choć boom na lokaty terminowe, traktowane jako inwestycje przynoszące poważne zyski, minął wraz ze znacznym spadkiem oprocentowania tych kont (z kilkunastu do kilku procent), to banki cieszą się wciąż dużym zaufaniem wśród Polaków.
 
Założenie rachunku bankowego to zawarcie umowy między klientem a bankiem - ma charakter cywilnoprawny, regulują ją Kodeks Cywilny i Prawo Bankowe. Banki oferują rachunki rozliczeniowe, oszczędnościowe czy terminowe. Można wybrać jeden z nich albo rozdysponować środki pomiędzy różnymi depozytami.

 
Lokata bankowa

To dobre rozwiązanie dla osób, które zgromadzone środki pieniężne mogą na jakiś czas "zamrozić", czyli pozwolić sobie na oddanie ich w depozyt. Lokata wymaga wpłacenia pieniędzy na umówiony czas i procent (stały lub zmienny), w zamian pozwala odebrać je w umówionym terminie wraz z płaconymi przez bank odsetkami.
 
Poza tradycyjną lokatą terminową, istnieją też lokaty:
 

  • dewizowa – w walucie innej niż złotówki
  • rentierska – odsetki nie są kapitalizowane, a wypłacane regularnie rentierowi
  • negocjowana – klient negocjuje oprocentowanie
  • progresywna, inaczej dynamiczna - oprocentowanie rośnie w stosunku do czasu, wcześniejsza wypłata nie pozbawia go całkowicie, a zatrzymuje na poziomie, jaki odsetki osiągnęły do dnia wypłaty
  • inwestycyjna – bank inwestuje powierzone mu pieniądze, np. na giełdzie. Poza gwarantowanym zyskiem z oprocentowania dochodzą dodatkowe procenty, o ile powiedzie się bankowa inwestycja. 

 

Przy wyborze lokaty spośród bogatej oferty banków, należy wziąć pod uwagę, dla jakiej kwoty i na jaki czas dane oprocentowanie jest zagwarantowane. Zwykle dla niższych kwot i na krótszy okres będzie ono najwyższe. Często też lepsze zyski są oferowane nowym klientom danego banku lub z nowych środków, pierwszy raz wpłacanych na już istniejące konto.
W razie konieczności istnieje możliwość wcześniejszego zrezygnowania z lokaty, jednak wtedy należny być przygotowanym na stratę odsetek.
Zestawianie i porównanie lokat oferowanych przez banki można znaleźć na stronie www.oprocentowanielokat.pl. 


Rachunek oszczędnościowy

Dobra alternatywna dla lokat terminowych w przypadku osób, które chcą oszczędzać i osiągać zysk z oprocentowania oferowanego przez banki, ale muszą mieć swobodny dostęp do zgromadzonych na koncie środków. Bank, otwierając nam rachunek oszczędnościowy, nie wymaga zapewnienia, w jakiej kwocie oraz na jak długo będziemy mogli sobie pozwolić na odłożenie nadwyżki finansowej.
RO nie są wysoko oprocentowane, najlepsze oferty z września 2013 roku kształtują się poniżej 4%. Niewątpliwą ich zaletą jest jednak to, że w dowolnej chwili można dokonywać na nie wpłaty, jak i wypłaty, zwykle poprzez przelew na powiązany rachunek rozliczeniowy. Trzeba jednak brać po uwagę, że takie operacje, w zależności od umowy zawartej z bankiem, mogą być płatne.
Aktualny ranking kont oszczędnościowych przygotował portal Bankier.pl.

 
Zysk czy strata?

Umieszczając środki na lokatach bankowych i rachunkach oszczędnościowych mamy pewność, że - choć nie zawsze osiągniemy zysk -  po upływie terminu lokaty na pewno odzyskamy to, co zainwestowaliśmy. Wkłady finansowe są strzeżone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pieniądze nie powinny też stracić na wartości skutkiem inflacji. Nie ma jednak takiej pewności, gdyż przy wyborze lokaty trzeba pamiętać, że od 2001 roku od zysku z rynku kapitałowego obowiązuje odprowadzenie tzw. podatku Belki. Wynosi on aż 19%, a od 2012 roku, skutkiem zmiany ordynacji podatkowej, nie da się go już uniknąć poprzez lokowanie środków na popularnych wcześniej "kontach antybelkowych". Podatek naliczany i pobierany jest automatycznie, w chwili gdy zysk zostanie zaksięgowany na koncie. Z Urzędem Skarbowym rozlicza się sam bank. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: www.najlepszelokaty.pl.

 

KB