6-latki w szkole

Od 2009 roku - zgodnie z założeniami reformy edukacji -  naukę w szkole podstawowej mogą (lecz nie muszą) rozpocząć 6-letnie dzieci. Ale już w 2014 roku możliwość wyboru między pierwszą klasą a "zerówką" będą mieli rodzice tylko tych maluchów, które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 roku. To zapowiedź ustawowego obniżenia wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Początkowo zapis ten miał wejść w życie w 2012 roku, jednak został o 2 lata przesunięty. 

 

Zgodnie z ustawą przyjętą 14 listopada tego roku, od września 2014 roku naukę szkolną w pierwszej klasie „podstawówki” rozpoczną obowiązkowo wszystkie 7-latki (jak to było dotychczas) oraz – co jest nowością – 6-latki urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 roku.  Rodzice dzieci urodzonych między lipcem a grudniem będą mieli wybór między szkołą a "zerówką". Obowiązek szkolny w 2014 r. będą mogły realizować także dzieci 5-letnie, czyli urodzone w 2009 roku. Jednak w tym przypadku decyzja czy przyjąć dziecko do szkoły będzie należała do dyrektora placówki. 5-latek będzie też wymagał konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rok szkolny 2015/2016 będzie obowiązkowo pierwszym dla 7-latków urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz dla  wszystkich 6-latków, czyli urodzonych w 2009 roku.

 

Idea posyłania do szkoły dzieci 6-letnich wzbudziła zdecydowany opór części społeczeństwa. Pojawiły się głosy, że maluchy zostaną pozbawione przedwcześnie dzieciństwa, będą na siłę wpisane w nieprzystosowane do ich potrzeb placówki. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pierwszoklasistów nie czekają sztywne lekcje w szkolnych ławach, lecz nuka poprzez zabawę. Szkolna infrastruktura została przygotowana do przyjęcia młodszych uczniów, tak samo jak podstawa programowa. Od września 2014 roku do jednej klasy uczęszczało będzie maksymalnie 25 uczniów. Jeśli w danej placówce uda się stworzyć więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, to dzieci będą rozdzielane według roczników.

 

Pocieszające wydają się statystyki – 89% rodziców, którzy posłali już do szkoły swoje 6-latki zapewnia, że była to dobra decyzja. MEN powołuje się na badania potwierdzające, iż dzieci, które rozpoczęły wcześniej naukę, osiągają lepsze wyniki w edukacji, zwłaszcza na tle europejskim. Jakie będą skutki ustawy „sześciolatkowej” – pokaże czas.

 

Więcej o 6-latakach w szkole: www.6latki.men.gov.pl

 

KB