Matura międzynarodowa

Matura międzynarodowa gwarantuje świetny start w przyszłość, zwłaszcza osobom chcącym studiować na prestiżowych zachodnich uczelniach. Jest też doskonałym rozwiązaniem dla ambitnych uczniów, którzy właśnie przyjechali zza granicy, a płynniej niż polskim posługują się którymś z wiodących języków europejskich, najlepiej angielskim.

 

Gdzie się uczyć do IB?

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme, jak brzmi jej międzynarodowa nazwa, to tak naprawdę dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego. Można go rozpocząć przenosząc się do odpowiedniej szkoły z programy IB po ukończeniu pierwszej klasy w zwykłym liceum lub od razu, tuż po gimnazjum, udać się do placówki oferującej zdawanie  międzynarodoweją matury. W tym drugim, korzystniejszym dla ucznia przypadku, naukę zaczyna się od klasy pre-IB, dającej przygotowanie do właściwej edukacji. Warunkiem przyjącia do szkoły jest zdanie wewnętrznych testów, językowych i przedmiotowych.
Niestety, placówek z International Baccalaureate jest w Polsce raptem około trzydziestu, z czego tylko połowa to szkoły państwowe. Wszystkie znajdują się w dużych miastach. Lista szkół oferujący IB jest tutaj.
Za maturę międzynarodową, bez względu na rodzaj szkoły, trzeba zapłacić, często też płatna jest sama nauka.

 

Program IB

Już w trakcie trwania nauki uczniowie zdają około 20% egzaminów maturalnych, pozostałe 80% sprawdzianów dojrzałości ma miejsce po zakończeniu nauki. Zajęcia, z wyjątkiem lekcji innych języków, odbywają się w języku angielskim, a program nauczania znacząco różni się od oferowanego przez tradycyjne licea. Przypomina on raczej kurs akademicki niż klasyczne lekcje. Wyróżnia się nastawianiem na samodzielną pracę i krytyczne myślenie ucznia, a także pozostawieniem mu swobodnego doboru przedmiotów.

Maturzysta wybiera po jednym kursie z sześciu bloków:

 

  1. język podstawowy – zwykle jest to język ojczysty ucznia, nauka obejmuje także literaturoznawstwo
  2. drugi język – można się go uczyć na różnych poziomach, od początkującego po zaawansowany, obejmujący naukę o literaturze w danym języku
  3. nauki społeczne – do wyboru: geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie
  4. nauki empiryczne – chemia, fizyka, biologia, przyroda, technologia projektowania
  5. nauki matematyczne – matematyka na trzech, a czasem nawet czterech poziomach zaawansowania
  6. sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu

 

Przynajmniej trzy, a najwięcej cztery przedmioty należy wybrać na poziomie wyższym, a przedmiot z grupy 6 można zamienić na dowolny inny znajdujący się w grupach 1-5.
Poza zaliczeniem przedmiotów z powyższych bloków uczniowie muszą jeszcze wywiązać się  z następujących zadań:

 

  • EE – Extended Essay – napisać w języku angielskim pracę badawczą na ok. 4 tysiące słów
  • CAS - Creativity, Action, Service - udokumentować 150 godzin aktywności kulturalnej, sportowej, społecznej
  • TOK – Theory of Knowledge – zaliczyć, najczęściej w formie pracy pisemnej, kurs, na którym uczy się podstaw epistemologii i krytycznego myślenia

 

Profity z IB

Oceny maturalne wystawiane są na podstawie pracy, jaką uczeń włożył w naukę przez cały czas jej trwania. Składają się na nią noty z egzaminów końcowych, z EE, CAS i TOK oraz prac pisemnych. Co jednak najważniejsze, matura międzynarodowa jest uznawana przez wszystkie znaczące na świecie uniwersytety. IB otwiera nie tylko umysły, ale też drzwi do takich uczelni jak Oxford czy Harvard.

 

KB