System podatkowy

W Polsce podstawę prawną nakładania obowiązków podatkowych stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od 17 października 1997 r. Konkretne reguły i przepisy reguluje zaś ordynacja podatkowa, czyli specjalna ustawa. Określa ona podatek jako „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej”.

 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje podatków:

 

  • podatki bezpośrednie - nakładane na dochód lub majątek podatnika, takie jak na przykład podatek dochodowy, majątkowy
  • podatki pośrednie, w których obciążenie dotyczy tzw. przedmiotu spożycia, czyli stanowią one składnik cen towarów i usług, a ostatecznie opłaca je konsument w momencie zakupu, na przykład podatek VAT czy akcyza

 

Wyróżnia się także cztery podstawowe funkcje obowiązku podatkowego: dochodową, regulacyjną, stymulacyjną oraz informacyjną. Zasadniczym celem opodatkowania jest oczywiście finansowanie realizacji zadań publicznych państwa – a zatem funkcja dochodowa.

 

Polskie prawo określa trzynaście podstawowych typów podatków. Zostaną one omówione w dalszych artykułach.

 

Kompendium widzy o podatkach znajduje sie na stronie: www.finanse.mf.gov.pl

 

 

KB