Europass

Europass to uniwersalne, czytelne niemal dla całej Europy portfolio. Składa się na nie pięć dokumentów: CV, Paszport językowy, Mobilność, Suplement do dyplomu, Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodwe. Można zgromadzić wszystkie i posługiwać się nimi jako międzynarodowymi dokumentami aplikacyjnymi, ale funkcjonują też pojedynczo. Najpopularniejsze jest CV.

 

Europass, czyli ujednolicona forma prezentacji kwalifikacji i doświadczenia zawodowego powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2005 roku. Obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, państw EFTA, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także krajów, które dopiero kandydują do UE.

 

Europass CV zawiera informacje o danych osobowych, preferowanym miejscu zatrudnienia, doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i odbytych szkoleniach, umiejętnościach i kompetencjach, czyli to, co zwykle umieszcza się w tego typu dokumentach. Tu jednak są one zamknięte w przejrzystej, czytelnej dla pracodawców z innych krajów, strukturze rubryk do wypełnienia.

 

Europass Paszport językowy przedstawia umiejętności językowe – nie tylko ich poziom, ale też doświadczenie, czyli gdzie i w jaki sposób były one dotychczas wykorzystywane. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy kandydat nie posiada żadnych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.

 

Mobilność to Europass prezentujące pobyty w innych krajach europejskich, które znacząco wpłynęły na doświadczenie i kompetencje potencjalnego pracownika. Zamieszczone są w nim semestry studiów, staże, praktyki, szkolenia, ale też wolontariaty, które miały miejsce za granicą. Prawdziwość zawartych informacji potwierdza Krajowe Centrum Europass.

 

Aby otrzymać Europass CV, Paszport językowy i Mobilność należy wypełnić specjalne formularze online, w polskiej wersji językowej tutaj: europass.frse.org.pl. Suplementy do dyplomów poświadczające wykształcenie wyższe wydawane są nieodpłatnie przez uczelnie wyższe, natomiast te, które potwierdzają uprawnienia zawodowe – przez odpowiednie instytucje, w Polsce są nimi Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

KB