Nauka języka polskiego

Gdzie w Polsce uczyć się języka polskiego?

 

Dziecko - w szkole publicznej

W Polsce jest obowiązek nauki dla osób w wieku 6-18 lat. Wobec tego gmina - sprawująca pieczę nad daną szkołą publiczną - musi  zapewnić dziecku dostęp do nauki języka polskiego. Dodatkowe lekcje polskiego mogą trwać do 12 miesięcy od ich rozpoczęcia, w wymiarze nie mniejszym niż 2 i nie większym niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Zwykle odbywają się one na terenie szkoły. Uczeń ma też prawo w każdym tygodniu  do 5 godzin zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów.
Z tej perspektywy nie ma znaczenia, czy dziecko jest obywatelem Polski.

 

 

Nauka we własnym zakresie

 

Uniwersyteckie Centra Języka i Kultury Polskiej

 

Przy uniwersytetach działają zwykle Centra Języka i Kultury Polskiej, utworzone z myślą o Polonii  i cudzoziemcach. Ma je Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellońskim w Krakowie czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauka języka w takich centrach jest możliwa na przeróżnych poziomach, odbywa się w grupach lub jest indywidualna, może trwać kilka semestrów lub być krótka a intensywna. Często też jest to kształcenie sprofilowane pod kątem konkretnych potrzeb, np. kurs przygotowujący do studiowania na polskiej uczelni.

 

Prywatne szkoły językowe

 

Prywatne szkoły językowe, zwłaszcza od kiedy Polska jest krajem członkowskim Unii, szturmem weszły na rynek i stają się coraz bardziej popularne. Uczą w nich zwykle native speakerzy, czyli w tym przypadku Polacy, władający też biegle innymi językami europejskim, przede wszystkim angielskim. Kurs języka polskiego w takich szkołach są zróżnicowane, ale głównie nastawione na codzienna komunikację. Przewagą nad szkołami uniwersyteckim mogą być kursy dostępne on-line.

 

KB