Pomoc PRAWNIKA

Aleksander Bolko

 

Kontakt:  a.bolko@camp.org.pl

 

 

W ramach projektu remigracyjnego oferuje pomoc w zakresie doradztwa prawnego (porady prawne, konsultacje), w tym doradztwo prawne w sprawach przed sądami, prokuraturami, organami władzy publicznej.

 

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył aplikację sędziowską. Od 2007 r. prowadzi praktykę radcy prawnego w ramach Kancelarii Prawnej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów współfinansowanych z EFS. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie oświatowym, sprawach dotyczących nieruchomości oraz sporach sądowych.