Pomoc DORADCY ZAWODOWEGO

Magdalena Krupa-Witkowska

 

m.krupa@camp.org.pl

 

Jako doradca zawodowy wspieram osoby bezrobotne i poszukujące pracy w znalezieniu zatrudnienia. Pomagam:

  • Zidentyfikować i pokonać bariery utrudniające znalezienie pracy.
  • Określić potencjał zawodowy, predyspozycje, umiejętności, cechy osobowości i charakteru.
  • Dokonać wyboru odpowiedniego zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia.
  • Poznać metody poszukiwania pracy.
  • Uzyskać informacje na temat wymaganych kompetencji na stanowiskach pracy.
  • Sformułować dokumenty aplikacyjne oraz dopasować je do wymagań i oczekiwań pracodawcy.
  • Otrzymać praktyczne wskazówki, które pozwolą przegotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji.

 

Jestem magisterem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami) oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Ukończyłam Szkołę Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz szkolenie Profesjonalny Trener Biznesu.

 

Od wielu lat uczestniczę w reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiadam 10-letnią praktykę w doradztwie indywidualnym i grupowym, analizie predyspozycji z wykorzystaniem testów psychologicznych, tworzeniu Indywidualnych Planów Działania. Moim udziałem jest 6-letnie doświadczenie w realizacji projektów aktywizacji zawodowej współfinansowanych z EFS. Pracuję z różnymi grupami klientów (młodzież i absolwenci, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety powracające na rynek pracy, osoby po 50 roku życia, DDA, pracownicy o niskich kwalifikacjach).


Prowadzę indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Ponadto realizuję różnego rodzaju szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych (komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, twórcze i kreatywne myślenie, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, komunikacja z dzieckiem, itp.).

 

Potrzebujesz pomocy i wsparcia? Zapraszam do kontaktu: m.krupa@camp.org.pl