Dokumenty powracających

Po powrocie z zagranicy, zwłaszcza po dłuższym pobycie, należy jak najszybciej zatroszczyć się o wyrobienie nowych dokumentów i zalegalizować zagraniczne, o ile nie posiadamy ich polskich odpowiedników.

 

Dowód osobisty

Jeżeli powracający do kraju wciąż nie wyrobił nowego dowodu osobistego (tzw. Zielona książeczka) lub prawa jazdy (składany, dwustronicowy druk), musi niezwłocznie wyrobić sobie nowe. Stare straciły ważność w 2008 roku. Ponadto, w przeciwieństwie do nowych plastikowych, nie są uwzględniane przy przekraczaniu granicy. Wszystkie informacje a także wniosek można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu stałego zameldowania w Polsce, w urzędzie gminy ostatniego zameldowania lub w Urzędzie Warszawa Śródmieście - jeśli nigdy nie było się w Polsce zameldowanym. Warto pamiętać, że do wyrobienia dowodu osobistego, zwłaszcza pierwszego, potrzebny będzie odpis aktu urodzenia lub ślubu. Jeśli został wydany w języku obcym – należy go przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

 

Meldunek

Ponadto warto wiedzieć, że osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej powinna zameldować się w miejscu stałego pobytu (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) w ciągu 30 dni od daty przyjazdu. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Najprawdopodobniej jednak od przyszłego roku obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony. Wszelkie dodatkowe informacje, jak: opłata, rodzaj i ilość zdjęć do dokumentu – znajdują się na stronach urzędów gmin.

 

Prawo jazdy

Dokumenty wydane przed 1 lipca 1999 r., straciły ważność i należy je niezwłocznie wymienić w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście lub pocztą. Do kierowania pojazdami na terytorium Polski uprawnia zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarię lub międzynarodowe prawo jazdy. Dokument wydany np. w Stanach Zjednoczonych uprawnia do prowadzenia pojazdu tylko z dodatkowym upoważnieniem (International Driving Permit - IDP) . Jednak zagraniczne prawo jazdy można nostryfikować. W tym celu należy udać się do tłumacza przysięgłego, z tłumaczeniem dokumentu udać się do urzędu gminy i tam złożyć wniosek. Niezbędne też będzie zaliczenie egzaminu teoretycznego. Niestety, po uzyskaniu polskiego prawa jazdy traci się jednocześnie zagraniczne. Można je wymienić przy wyjeździe za granicę, zostawiając w depozycie urzędu polskie. Ze względu na to, że jest to stosunkowo rzadka praktyka, urzędnicy czasami nie są dokładnie poinformowani. Dlatego trzeba się powołać na stosowne przepisy. Na wydanie nowego dokumentu czeka się około dwóch, trzech tygodni.

 

AD