Rejestracja auta z zagranicy

Przywiezione zza granicy auto należy zarejestrować w ciągu 30 dni. W Urzędzie Celnym należy opłacić akcyzę, a w Wydziale Komunikacji resztę formalności. Przed przywiezieniem samochodu do Polski należy się zapoznać z taryfikatorem celnym. Czasami opłaty powodują całkowita nieopłacalność przywozu.

 

Tablice rejestracyjne

Posiadanie i używanie w Polsce samochodu na obcych tablicach rejestracyjnych jest możliwe pod kilkoma warunkami. Samochód powinien być w pełni sprawny i spełniać wymogi bezpieczeństwa, a kierowca powinien posiadać dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu. Ponadto: dowód rejestracyjny, dokument stwierdzający prawo kierowcy do prowadzenia danego auta – nie zawsze bowiem wynika to z dowodu rejestracyjnego, dokument stwierdzający ważne ubezpieczenie danego pojazdu.

Dokumenty auta muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Ponadto do ruchu dopuszcza się pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, Kierowca zaś musi posiadać dokument poświadczający rejestrację auta. Samochód powinien być oznaczony znakiem określającym kraj zarejestrowania.

 

Pojazdy przystosowane do ruchu lewostronnego

Pojazdy, w których kierownica znajduje się po prawej stronie, czyli przede wszystkim samochody sprowadzone z Wielkiej Brytanii, przystosowane do ruchu lewostronnego nie mogą zostać w Polsce zarejestrowane. Nie spełniają one warunków technicznych. Tylko minister transportu może wydać zgodę w indywidualnych, uzasadnionych wypadkach. Wyjątek stanowią samochody zarejestrowane jako zabytek.

 

AD