Śmierć na obczyźnie

Śmierć bliskiej osoby, która mieszkała za granicą, pociąga za sobą konieczność dopełnienia dodatkowych formalności. Zwłaszcza w sytacji, gdy chcemy, by jej ciało spoczęło w ojczyźnie. Osoba  zajmująca się przygotowaniem pochówku powinna zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, starostwa, a także do konsulatu celem uzyskania odpowiednich dokumentów i zezwoleń.


Sporządzenie aktu zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego jest konieczne nawet wtedy, gdy taki dokument już powstał za granicą. Od jego wydania rozpoczynają się procedury pogrzebowe, jest też niezbędny do wszczęcia postępowania spadkowego. Zgłoszenie zgonu w polskim USC może odbyć się jako:

 

  • Wpis na podstawie zagranicznego aktu zgonu.
  • Odtworzenie zagranicznego aktu zgonu w przypadku, gdy nie da się uzyskać jego oryginalnego odpisu.
  • Rejestracja w Polsce zgonu, który nie został odnotowany poza jej granicami.

 

Wszystkie powyższe są możliwe po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (wpis) lub 39 zł (odtworzenie lub rejestracja) oraz przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Będą nimi: odpis zagranicznego aktu zgonu lub, w przypadku jego braku, inny dokument potwierdzający śmierć danej osoby. Wymagane jest też odpowiednie podanie wraz z zaświadczeniem, że wcześniej nie wstępowało się w tej sprawie w żadnym z urzędów stanu cywilnego w Polsce.


Z uzyskanym w ten sposób dokumentem trzeba udać się do starosty odpowiedniego dla miejsca planowanego pochówku. Do dokumentów potwierdzających śmierć bliskiej osoby należy dołączyć wniosek o zgodę na przewiezienie zwłok. We wniosku należy podać następujące informacje o zmarłym: imię i nazwisko (także rodowe), miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, datę i miejsce śmierci,  miejsce, z którego ciało (lub prochy) zostanie przewiezione, miejsce pochówku, środek transportu. Nie uiszcza się w tym przypadku żadnej opłaty.  Starosta, w porozumieniu z inspektorem sanitarnym, wyda decyzję niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni.
 

Na podstawie otrzymanej zgody analogiczny wniosek kieruje się do polskiego konsula w kraju, w którym zmarła bliska osoba. Dołączyć należy do niego uzyskane wcześniej dokumenty: akt zgonu i zgodę polskiego starosty.

 

KB