Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne są jedną z ważniejszych charakterystyk państwa opiekuńczego. Pierwowzorem dla ubezpieczeń społecznych były zgromadzenia cechowe, z których zrodził się pomysł zinstytucjonalizowanej i powszechnej wzajemnej pomocy. W Polsce, jak i w większości krajów UE, ubezpieczenia są obowiązkowe.

 

Idea opieki społecznej zrodziła się z przeświadczenia, że istnieją sytuacje, w których obywatel nie będzie sobie w stanie sam zapewnić środków do życia, leczenia, itd. Wtedy ma przejść niejako na utrzymanie państwa, którego jest obywatelem.

 

Dla kogo ubezpiecznenie?

W zakresie danego ryzyka wszyscy obywatele, którzy wykonują pracę (na umowę o pracę, zlecenie, etc.),  prowadzą działalność gospodarczą  lub przeszli już na rentę lub emeryturę są obowiązkowo ubezpieczeni. Ubezpieczenie obejmuje również rodzinę pracownika.

Obywatele UE zamieszkujący i wykonujący pracę na terenie Polski są ubezpieczeni na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.

 

Kto odprowadza składki?

W przypadku osób zatrudnionych przez innego pracodawcę, to on odprowadza składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą jest ona zobowiązana do odprowadzenia składki we własnym zakresie. W przypadku rent i emerytur sprawa jest wykonywana jest  przez sam  ZUS.

Ubezpieczenia  emerytalne i rentowe są finansowane w równych częściach przez pracodawcę i pracownika, jakkolwiek obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS spoczywa na pracodawcy.

 

Rodzaje ubezpieczeń

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) dzieli ubezpieczenia społeczne na:

 

  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenia rentowe
  • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym

 

W Polsce istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie, tak w formie grupowej, jak i indywidualnej.

 

AD