Zagraniczne świadczenia

Jak zachować zagraniczne świadczenie społeczne w Polsce? Aby zachować prawo do świadczeń społecznych lub doliczyć okresy składkowe po powrocie do Polski, wracając z kraju członkowskiego Unii Europejskiej warto zebrać odpowiednie formularze.

 

 

Wykaz formularzy: E 104 – formularz, który będzie potwierdzeniem okresów pracy i ubezpieczenia; dokument PD U1 (dawny formularz E 301), umożliwiający zaliczenie czasu przepracowanego za granicą do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych. Pobierający zasiłek dla bezrobotnych, którzy chcą go otrzymywać również w Polsce, powinny wziać dokument PD U2 (dawny formularz E 303).

 

W przypadku świadczeń emerytalnych lub rentowych, zainteresowani ich przekazywaniem do Polski powinni złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS.

 

W celu realizacji powyższych należy zgłosić się do zagranicznego urzędu pracy lub jego odpowiednika. Warto sprawdzić, czy Polska podpisała z krajem dotychczasowego pobytu umowę o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz umów jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

 

Od 1 maja 2010 r. kwestie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej regulują dwa nowe rozporządzenia:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

 

Uchyliły one przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72. Z przepisami nowych rozporządzeń można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy dotyczą państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, a spoza obszaru Unii Szwajcaria nie podpisały  porozumień dotyczących stosowania nowych rozporządzeń. W przypadku tych państw nadal obowiązują przepisy starych rozporządzeń.

 

AD