Niższe składki ZUS na start

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacania składek  na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie można wybrać innego ubezpieczyciela, nie ma też możliwości rezygnacji z ubezpieczenia. Osoba otwierająca firmę może wybrać preferencyjne składki ZUS. Oznacza to, że przez pierwsze 24 miesiące działalności będzie odprowadzać tytułem ubezpieczenia ulgową kwotę - 414,85 zł miesięcznie.


Zgłoszenie do ZUS

Przedsiębiorca powinien zgłosić się osobiście do ZUS w ciągu 7 dni od zarejestrowania firmy. Jest to konieczne także w sytuacji, gdy wybrał rejestrację online, w bazie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, dzięki której działalność można zarejestrować bez wychodzenia z domu).  Wynika to z tego, że przedsiębiorcy w ZUS figurują jako osoby fizyczne, zobowiązane do płacenia składek samodzielnie. W ZUS trzeba złożyć jeden z poniższych druków:

 

  • ZUS ZUA – osoby, które będą odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego; mogą wybrać obniżoną składkę ZUS na ubezpiecznie społeczne, należy w tym celu wpisać kod 05 70 00.
  • ZUS ZZA – osoby, które z tytułu prowadzenia własnej działalności będą odprowadzać tylko ubezpieczenie zdrowotne, gdyż społeczne jest już przekazywane przez pracodawcę (możliwe w przypadku równoczesnej pracy „na etacie”).

 

Składki odprowadzane do ZUS

Ubezpieczenie SPOŁECZNE
W przypadku osób otwierających działalność gospodarczą podstawą wymiaru składki na ubezpieczanie społeczne w 2013 roku jest zadeklarowana kwota. Nie może ona być jednak niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł), czyli 480 zł. Od tej kwoty odprowadza się:

  • 19,52% na ubezpieczenie emerytalne, czyli 93,70 zł
  • 8% na ubezpieczenie rentowe, czyli 38,40 zł
  • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe, czyli 11,76 zł
  • 1,93% na ubezpieczanie wypadkowe, czyli 9,26 zł

Razem daje to 153,12 zł składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Ubezpieczenie ZDROWOTNE
W przypadku rozpoczynających działalność w 2013 roku podstawę obliczenia stanowi kwota zdeklarowana przez przedsiębiorcę, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli 2908,13 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne należy odprowadzić 9% tej kwoty, czyli 261,73 zł.


SUMA

Kwota ubezpieczenia zdrowotnego wraz z obniżoną stawką ubezpieczenia społecznego wynoszą razem 414,85 zł – tyle też przedsiębiorca odprowadza do ZUS przez pierwsze 24 miesiące działalności.

 

Szczegółowe informacje: http://www.zus.pl/files/rozp_dzalalnosci.pdf

 

KB