Podstawowe leczenie w NFZ

W ramach ubezpieczenia pacjent ma zapewniony dostęp do szeregu świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Aby móc z nich skorzystać, najlepiej zacząć od złożenia deklaracji w jednym z ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Prawo pacjenta  do bezpłatnego korzystania z państwowej służby zdrowia potwierdza elektroniczny system eWUŚ.

 

eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców powstała w celu usprawnienia przepływu informacji między ubezpieczycielem (ZUS) a Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli "państwową jednostkę centralną dysponującą całością pieniędzy, odprowadzanych z dochodów Polaków w postaci obowiązkowej składki ubezpieczenia zdrowotnego". eWUŚ ma też ułatwić życie pacjentom. W tej chwili osoba chcąc skorzystać z porady lekarza, legitymuje się nr PESELEM (poświadczonym dowolnym dokumentem), po czym jest sprawdzana przez osobę rejestrującą w systemie elektronicznym. Wszyscy mający ważne ubezpieczenie „świecą się” w eWUŚ-u na zielono, co oznacza, że nie muszę już przedstawiać żadnych dodatkowych zaświadczeń – usługi medyczne będą refundowane przez NFZ.

 

Deklaracja

Dostęp do refundowanych usług jest usystematyzowany. Oznacza to, że bez względu na dolegliwości, pacjent pierwsze kroki powinien skierować do ośrodka świadczącego podstawową  opiekę zdrowotną, zwanego w skrócie POZ. Nie ma znaczenie, czy jest to zakład niepubliczny, samodzielny, prywatny czy jeszcze innego typu. Dla osoby ubezpieczonej istotne jest, by przychodnia miała podpisaną umowę z NFZ. W POZ należy złożyć deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej, położnej (w przypadku kobiet), a przede wszystkim lekarza POZ, inaczej lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu. Zwykle jest to internista i to on wydaje decyzje o ewentualnym dalszym leczeniu. Deklarację można zmieniać nieodpłatnie raz na pół roku.

 

Lekarze specjaliści

Lekarz POZ ma uprawnienia, by skierować w razie potrzeby do lekarza specjalisty w danej dziedzinie. Na skierowaniu widnieje tylko nazwa specjalności, pacjent ma prawo wyboru konkretnej osoby, co więcej - w przypadku lekarzy specjalistów nie istnieje rejonizacja.
Należy pamiętać, że lekarz pierwszego kontaktu ma ograniczone uprawnienia w zakresie wykonywania badań – osobiście może skierować tylko na te z zakresu interny. Stąd, np. może zlecić badanie usg jamy brzusznej, ale już na usg węzłów chłonnych skieruje nas laryngolog.
Uwaga! Skierowanie nie jest potrzebne do ginekologa, położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry - do tych specjalistów udajemy bez uprzedniej wizyty u lekarza POZ.

 

KB