Szczepienia ochronne

W Polsce szczepienia ochronne są obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na jej terytorium. Traktuje o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z nią szczepieniom podlegają wszystkie osoby do 19 roku życia oraz osoby szczególnie narażone na zakażenia, jak chociażby pracownicy służby zdrowia.


Programie Szczepień Ochronnych na dany rok ogłaszany jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia dotyczą głównie dzieci, gdyż założeniem jest jak najwcześniejsze uodpornienie społeczeństwa na choroby zakaźne. Iniekcje odbywają się zgodnie z kalendarzem szczepień. Rozpoczynają się już w pierwszej dobie po narodzinach niemowlęcia. Do drugiego roku życia dziecko poddawane jest działaniu licznych szczepionek, gdyż do uzyskania całkowitego uodpornienia potrzeba kilku dawek każdej (cykle).

 

Obowiązkowe

Obowiązkowo szczepi się przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wzw typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) oraz przeciwko zakażeniom Hib. Wszystkie są bezpłatne, aczkolwiek w większości są to szczepionki pojedyncze, co oznacza dużą liczbę wkłuć podczas jednego szczepienia. Wyjątek stanowią: DTP (błonica, tężec, krztusiec) oraz MMR (odra, świnka, różyczka). Pacjent ma prawo skorzystać ze szczepionek wielo-skojarzonych, jak szczepionka hexawalentna DTaP+HBV+IPV+Hib, która za jedną iniekcją uodparnia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis oraz zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (6w1). Jednak w tym wypadku rodzic pacjenta będzie musiał zakupić szczepionkę samodzielnie, co jest wydatkiem od 150 do 300 zł, w zależności do preparatu.

 

Kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży:

 

źródło: WSSE Kraków

 

Zalecane

Poza szczepieniami obowiązkowymi istnieje jeszcze lista szczepień zalecanych, ale nie refundowanych. Znajdują się na niej, między innymi: pneumokoki, meningokoki, rotawirusy, wzw typu A, ospa wietrzna. Zważywszy jednak na ich koszt (200 – 400 zł za jedną dawkę) rodzice chcący nimi szczepić dzieci muszą nastawić się na duży wydatek.


Więcej na temat szczepień:

 

 

KB