Dokumenty aplikacyjne

Gdy wiadomo już gdzie szukać pracy, pojawia się pytanie - jak? Nieodzowne jest przygotowanie i przedstawianie potencjalnemu pracodawcy naszego CV-Curriculum Vitae, czyli "przebiegu życia" zawodowego, a także listu motywacyjnego. Dobrze napisane dokumenty aplikacyjne są przepustką do następnego etapu jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Curriculum Vitae

Przede wszystkim należy unikać powszechnie popełnianego błędu, czyli pisania jednego CV i rozsyłania go w niezmienionej formie w odpowiedzi na różne oferty. Skuteczne CV musi być przygotowane pod kątem ogłoszenia, na które odpowiadamy. Co prawda powstały już firmy specjalizujące się w pisaniu profesjonalnych życiorysów, aczkolwiek nie jest to zadanie ponad możliwości przeciętnego człowieka.

 

E-book "Jak napisać perfekcyjne CV?" można pobrać ze strony www.pracuj.pl.


Co powinno znaleźć się w CV?

 

Dane osobowe:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

 

Profil zawodowy

Kilka zdań charakteryzujących kandydata jako potencjalnego pracownika. W przypadku osoby z doświadczeniem powinny określać one jego dotychczasowy profil zawodowy.

W przypadku osoby debiutującej na rynku pracy – można opisać przydatne w danej profesji cechy osobowościowe.

 

Doświadczenie

Nazwy dotychczasowych pracodawców i opis zajmowanego stanowiska, ze szczegółowym zakresem wykonywanych zadań.

 

Wykształcenie

Wypisane od zdobytego najpóźniej, np. studiów podyplomowych. W przypadku osób z wyższym wykształceniem najważniejsze będą ukończone studia, nie przybliża się szkoły średniej, chyba że jest ona bezpośrednio związana z profilem zawodowym.

 

Języki

Poza ich wypunktowaniem trzeba jeszcze podać stopień, w jakim umiemy się danym językiem obcym posługiwać - w mowie i w piśmie. Najlepiej, gdyby potwierdzały to certyfikaty, również przytoczone w tym miejscu.

 

Umiejętności

Należy podać ukończone kursy i szkolenia oraz zdobyte certyfikaty, o ile są one przydatne na stanowisku, na które aplikujemy. Tu należy też wspomnieć o umiejętności obsługi komputera i posiadanym prawo jazdy.

 

Zainteresowania

Czyli interesujące hobby. Trzeba pisać precyzyjnie, np. jeśli filmy, to jakie (Polska Szkoła Filmowa) lub czyje (Andrzeja Wajdy) i szczerze, tzn. nie wymieniać rzeczy sobie obcych, bo łatwo o kompromitację na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r .o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883."

 

List motywacyjny

Warto zwrócić uwagę, że pracodawcy często proszą o przesłanie nie tyle samego CV, co dokumentów aplikacyjnych. Oznacza to, że należy załączyć również list motywacyjny, pokrótce uzasadniający zainteresowanie danym stanowiskiem. Ważne, by dostosować jego treść do wymagań wymienionych w ofercie - wyjaśnić dlaczego jesteśmy odpowiednimi kandydatami. Pisząc trzeba zachować wszelkie zasady redagowania oficjalnych pism. Nie należy stosować szablonów, uwagę zatrzymają tylko listy oryginalne i pisane własnymi słowami. List motywacyjny nie powinien powielać informacji zawartych już w CV.

Przykładowy list można zobaczyć na stronie: www.listmotywacyjny.biz.pl

 

KB