Znaleźć pracędolnośląskie

Turystyka
Dużą atrakcją województwa jest  Kotlina Kłodzkiej u podnóża Karkonoszy a przede wszystkim same góry. Znajdują się tu liczne źródła lecznicze, ośrodki sanatoryjne, szlaki wędrówek górskich w Sudetach oraz liczne zabytki architektoniczne. Sąsiedztwo Niemiec i Czech oraz obecność szlaków komunikacyjnych powoduje duży napływ turystów i wpływ europejskich miast: Berlina, Wiednia i Pragi. Według GUS województwo dolnośląskie odwiedza ponad 3 mln turystów rocznie.


Zasoby mineralne
Dolny Śląsk to bogactwo naturalne, m.in. rudy miedzi,węgiel brunatny, kamień, kopaliny ilaste to najważniejsze surowce na Dolnym Śląsku. Występuje tu również bardzo dobrej jakości węgiel kamienny, ale w latach 90. uznano, że jego wydobycie jest nieopłacalne.


Gospodarka
Region Dolnego Śląska wytwarza ponad 8% polskiego PKB, z czego 60% to sektor usług rynkowych i przemysł. W Lubinie mieści się KGHM S.A. – jeden z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Województwo bardzo prężnie się rozwija a jego gospodarka jest jedną z najlepszych w Polsce. Świadczy o tym ilość i różnorodność zarejestrowanych biznesów.
Jest to również zagłębie przemysłu farmaceutycznego, we Wrocławiu 0d 2009 roku funkcjonuje Medyczny Park Naukowo – Technologiczny. Stosunkowo nowa jest eksploatacja złóż gazu łupkowego, która ma szanse stać się nowym motorem napędowym gospodarki województwa.

 

Inwestorzy
O potencjale Dolnego Śląska świadczy blisko 180 firm z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w regionie ponad milion dolarów i budowane tu systematycznie Specjalne Strefy Ekonomiczne, sprzyjające rozwojowi nowych technologii i inwestycjom.Do największych inwestorów województwa należą: Cadbury Schweppes, Whirlpool - Polar S.A.,  Siemens, Deutsche Bank, , Bosch, Volkswagen, Tesco, PepsiCo, General Electric, Makro, Selgros, Castorama, Toyota, IKEA, Shell, BP.

 

Poszukiwani specjaliści
Na Dolnym Śląsku zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się zawód handlowca i przedstawiciela handlowego, następnie doradcy finansowego,  kasjera i operatora maszyn budowlanych.  Jak w wielu regionach kraju i tu występuje duży popyt na specjalistów IT i programistów. Największe zapotrzebowanie deklarują branże: SSC / BPO (Shared Service Center/ Business Process Outsourcing) (79%), IT (66%) oraz ubezpieczenia (62%).

 

AD