Powrót a podatek

Powrót do Polski wiąże się z zamykaniem umów i zobowiązań jakie podjęliśmy w czasie pobytu za granicą oraz przenoszeniem spraw...
więcej

Zagraniczne świadczenia

Jak zachować zagraniczne świadczenie społeczne w Polsce? Aby zachować prawo do świadczeń społecznych lub doliczyć okresy składkowe po...
więcej

Ulga abolicyjna

Wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są zobowiązane do płacenia tu podatków. Dotyczy to także tych, którzy...
więcej

Śmierć na obczyźnie

Śmierć bliskiej osoby, która mieszkała za granicą, pociąga za sobą konieczność dopełnienia dodatkowych formalności. Zwłaszcza w...
więcej

Dziedziczenie z zagranicy

Każdego roku 450 tys. europejskich, w tym polskich rodzin ma do czynienia ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. W czerwcu 2012 r....
więcej

Pomoc PSYCHOLOGA

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow – psycholog, psychoterapeutka, tłumaczka m.kaczorowska@camp.org.pl W ramach projektu...
więcej

Pomoc DORADCY ZAWODOWEGO

Magdalena Krupa-Witkowska m.krupa@camp.org.pl Jako doradca zawodowy wspieram osoby bezrobotne i poszukujące pracy w znalezieniu...
więcej

Pomoc PRAWNIKA

Aleksander Bolko Kontakt: a.bolko@camp.org.pl W ramach projektu remigracyjnego oferuje pomoc w zakresie doradztwa prawnego (porady...
więcej

Deklaracje PIT

Podatek od osób fizycznych, czyli PIT, zobowiązana jest zapłacić każda osoba, która w minionym roku rozliczeniowym osiągnęła...
więcej

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne są jedną z ważniejszych charakterystyk państwa opiekuńczego. Pierwowzorem dla ubezpieczeń społecznych były...
więcej

Emerytura

Emerytura to rodzaj renty starczej, kiedy pracownik z racji wieku traci zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Polski system emerytalny opiera...
więcej

Ubezpieczenie zdrowotne - obowiązkowe

System ubezpieczeń zdrowotnych jest częścią modelu ubezpieczeniowego. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń jest to obowiązek,...
więcej

Ubezpieczenie zdrowotne - dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenie medyczne przysługuje wszystkim legalnie pozostającym na terenie Polski. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak...
więcej

Przydatne liniki

Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zdrowie Narodowy Fundusz Zdrowia eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja...
więcej

Prawo w Polsce

System prawa to całokształt obowiązujących w określonym czasie przepisów prawnych państwa, uporządkowanych według przyjętych...
więcej

System podatkowy

W Polsce podstawę prawną nakładania obowiązków podatkowych stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od 17...
więcej

Podatki bezpośrednie

Do grupy podatków bezpośrednich należą: Podatek dochodowy od osób fizycznych W skrócie PIT (Personal Income Tax)....
więcej

Podatki pośrednie

Do grupy podatków pośrednich zaliczają się: Podatek VAT Inaczej podatek od wartości dodanej. Jest to podatek od towarów i...
więcej

Prawa człowieka i obywatela

Koncepcja praw człowieka opiera się na przekonaniu o przyrodzonej każdemu ludzkiej godności, której należy strzec w życiu publicznym....
więcej

Postępowanie karne

Postępowanie karne to zbiór przepisów i czynności zmierzających do ustalenia czy został popełniony czyn zabroniony; inaczej:...
więcej

Sankcje karne

Łamanie prawa pociąga za sobą konieczność ponoszenia konsekwencji. Profesjonalnie nazywa się ono penalizacją, czyli objęciem jakiegoś czynu...
więcej

Podstawowe leczenie w NFZ

W ramach ubezpieczenia pacjent ma zapewniony dostęp do szeregu świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby móc z...
więcej

Nagłe przypadki

Oczekiwanie na wizytę u lekarza z ramienia NFZ może trwać parę dni (lekarz rodzinny) czy nawet parę tygodni (specjaliści). Co w sytuacji, gdy...
więcej

Niepubliczna opieka medyczna

W Polsce poza obowiązkową i dobrowolną opieką zdrowotną, zapewnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, funkcjonuje sieć placówek...
więcej

Leczenie uzdrowiskowe

Polska służba zdrowia to nie tylko leczenie doraźnych przypadłości, pierwsza pomoc czy hospitalizacja w cięższych przypadkach. NFZ refunduje...
więcej

Ruch drogowy w PL

Ruch drogowy jest porządkowany przez ustawę z 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”. Najważniejsze regulacje zostały zebrane w...
więcej

Dokumenty powracających

Po powrocie z zagranicy, zwłaszcza po dłuższym pobycie, należy jak najszybciej zatroszczyć się o wyrobienie nowych dokumentów i...
więcej

Rejestracja auta z zagranicy

Przywiezione zza granicy auto należy zarejestrować w ciągu 30 dni. W Urzędzie Celnym należy opłacić akcyzę, a w Wydziale Komunikacji resztę...
więcej

Szczepienia ochronne

W Polsce szczepienia ochronne są obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na jej terytorium. Traktuje o tym ustawa z dnia 5 grudnia...
więcej

Leczenie za granicą

Kwestia leczenia za granicą nie jest jeszcze w Polsce całkowicie uregulowana. Od października bieżącego roku prawo do leczenia za granicą...
więcej